Å drømme om høsten

Ali Smith og Linn Ullmann

Icon of a place

Icon of an id badge

Organised byLitteraturhuset

Ali Smith og Linn Ullmann

Elisabeth Demand, 32 år, lever ifølge sin mor drømmen, «sant nok, dersom drømmen er å ha null jobbsikkerhet og knapt nok råd til noe som helst». Elisabeth leser høyt for sin gamle venn Daniel, 101 år, som ligger for døden på et aldershjem. En gang var de to naboer, og alle samtaler begynte med Daniels spørsmål «Hva leser du?». Nå er Daniels bevissthet et flytende sted.

Romanen er lagt til et England post-brexit der «DRA HJEM» skrives med store bokstaver på en husvegg, og det tar et liv å skaffe seg nytt pass. Gamle stier kan ikke lenger følges fordi piggtrådgjerder er satt opp for å stoppe menneskebølger fra Europa. Paralleller trekkes også til en annen epoke i europeisk historie der det var piggtråd mellom oss og dem: fortellingen om Daniels søster som ikke ble mer enn tjueén.

Høst (oversatt av Merete Alfsen) er den første i den skotske forfatteren Ali Smiths årstidskvartett. Winter er allerede ute på engelsk. I begge utgivelser skrives håp, varme, sensualitet og medmenneskelighet ut som en kontrast til politiske løgner og feighet. Kunsten vises også fram som en vei til en sannere, vakrere og skarpere forståelse av verden. Tre ganger har Ali Smith vært kortlistet til hver av de prestisjetunge prisene Orange Prize for Fiction og Bookerprisen. I fjor var hun også med på britenes liste over de ti bestselgende forfatterne i 2017.

Relasjoner og kunst som en søken etter sannhet står sentralt også i Linn Ullmanns forfatterskap. Smith og Ullmann skulle egentlig samtale under Bjørnsonfestivalen 2017 men arrangementet ble avlyst. Nå møtes de to på Litteraturhusets scene.

Arrangementet foregår på engelsk.

Engelskspråklige arrangement Litteraturhuset Wergeland https://litteraturhuset.ticketco.events/no/nb/e/aa_droemme_om_hoesten_ali_smith_og_linn_ullmann

Andre anbefalte arrangementer

Sign up for our newsletter

Sign up for our weekly newsletter – and get exciting news and events in your inbox every week!