2-gradersmålet for dummies

Lørdagsforedrag ved Marianne Tronstad Lund

Icon of a place

Icon of an id badge

Organised byLitteraturhuset

Klimaproblemet for dummies Lørdagsforedrag ved Marianne Tronstad Lund

Hva gjør en halv grad fra eller til? FNs klimapanel har samlet tilgjengelige data om hva som blir konsekvensene dersom vi begrenser den globale oppvarmingen til 2 grader, kontra 1,5 grader, slik vi har forpliktet oss til i Paris-avtalen. Det viser seg å ha stor betydning både for mange arter, for mulighetene for å dyrke mat, for tilgangen på ferskvann og for hvor mange som blir hjemløse av havstigning. Og hvilke radikale endringer kan vi forvente oss hvis vi fortsetter i dagens spor?

Marianne Tronstad Lund er seniorforsker ved CICERO – Senter for klimaforskning, der hun blant annet forsker på atmosfære- og klimamodellering og på utslipp fra transportsektoren. Nå gir hun en innføring i den nyeste klimaforskningen, og hva som må til for å unngå de verste konsekvensene.

Litteraturhuset Wergeland Lørdagsforedraget Folkeopplysning https://www.facebook.com/events/502782503566626/ Foredraget er nå tilgjengelig som podkast!

Andre anbefalte arrangementer

Sign up for our newsletter

Sign up for our weekly newsletter – and get exciting news and events in your inbox every week!